Punct de vedere UNSAR referitor la prevederile deciziei CJUE pe tema RCA

În urma deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) cu privire la obligativitatea asigurării inclusiv a vehiculelor care din cauza problemelor tehnice nu mai pot circula, UNSAR a emis un punct de vedere.

Legislația europeană în materia asigurării de răspundere civilă auto este reprezentată de Directiva 2009/103/CE – iar aceasta este obligatoriu a fi transpusă în legislația națională de către toate statele membre UE. Conform Art.3 din această directivă, ”fiecare stat membru ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că răspunderea civilă pentru pagubele produse de vehiculele care staționează în mod obișnuit pe teritoriul lor (Notă: sunt înmatriculate sau înregistrate) este acoperită prin asigurare”.

Așadar, statelor membre le este impusă obligația de a lua toate măsurile necesare pentru ca vehiculele înmatriculate/înregistrate pe teritoriul lor să fie asigurate RCA. În România legiuitorul a preluat această obligație prin articolul 3 din Legea nr.132/2017: ”Persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi tramvaie au obligaţia să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de vehicule….

Decizia Curţii Europene de Justiţie din data de 29 aprilie 2021 vine doar să accentueze faptul că Articolul 3 din Directiva 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto trebuie interpretat în sensul că încheierea unui contract de asigurare de răspundere civilă auto este obligatorie atunci când vehiculul în cauză este înmatriculat într un stat membru, în cazul în care acest vehicul nu a fost retras în mod legal din circulație, în conformitate cu reglementarea națională aplicabilă. De altfel, în opinia noastră, dispozițiile articolului 3 erau foarte clare, chiar și fără această decizie.

Precizăm că Directiva 2009/103/CE este transpusă în legislația românească prin Legea nr.132/2017 care conține prevederi neconforme cu directive europeană. Acest fapt a determinat inițierea procedurii de infringement împotriva României pentru eliminarea neconformităților, una dintre prevederile contrare fiind tocmai aceea a suspendării contractului de asigurare RCA în cazul indisponibilizării vehiculelor înmatriculate sau suspendării înmatriculării. Potrivit Constituției și legii civile române reglementările comunitare cu caracter obligatoriu se aplică în mod prioritar față de legislația internă.

Referitor la riscurile acoperite, șoferii trebuie să aibă în vedere că polița RCA acoperă daunele produse terților ca urmare a angajării răspunderii lor civile delictuale. Această răspundere se angajează nu numai pentru fapta proprie a conducătorului auto, dar și pentru fapta lucrului (vehiculului) fiind vorba de o răspundere civilă obiectivă a deținătorului vehiculului, independentă de orice culpă, prin împrejurarea că acel lucru se afla în proprietatea acelui deținător. În același sens sunt și prevederile Legii nr.132/2017 care acoperă, printre alte riscuri, inclusiv prejudiciile produse prin fapta lucrului, indiferent de locul în care s-a produs evenimentul pe drumuri publice sau nu, indiferent dacă vehiculul era în deplasare sau staționare. De exemplu, pe perioada staționării, un risc adesea întâlnit este cel de incendiu, deoarece vehiculele conțin substanțe inflamabile periculoase. Nu puține au fost cazurile în care mașini abandonate sau lăsate pe perioade îndelungate în parcări au cauzat incendii care au afectat și alte vehicule sau chiar locuințe, generând pagube materiale semnificative unor terțe persoane nevinovate. Nu trebuie omis nicio clipă că interesul public major al obligativității de a încheia asigurarea RCA îl reprezintă protecția victimei astfel încât aceasta să aibă posibilitatea de a fi despăgubită din polița RCA și nu de către persoana vinovată care, în cele mai multe cazuri, nu are resursele financiare necesare pentru acoperirea pagubelor pe care le-a pricinuit.

De altfel, decizia pronunțată de CJUE în cazul C-383/19 este foarte explicită. Atâta timp cât un vehicul este înmatriculat el trebuie asigurat RCA deoarece poate produce pagube chiar și atunci când este staționat în afara domeniului public.

Deținătorii unor vehicule uzate pe care nu le mai utilizează au posibilitatea și dreptul legal de a fi exonerați de obligativitatea încheierii asigurării RCA, prin casare și radiere conform prevederilor legale. Nu în ultimul rând, în cazul vehiculelor abandonate sau fără stăpân, radierea intervine de drept după parcurgerea formalităților prevăzute de lege.

UNSAR derulează numeroase campanii de educație financiară, în condițiile în care gradul de cuprindere în asigurare trebuie să crească, pentru ca românii să fie mai puțin vulnerabili în fața riscurilor.Share This