Punct de vedere UNSAR referitor la proiectul de OUG de modificare a legii RCA

În contextul punerii în dezbatere publică a proiectului de ordonanță de urgență (OUG) privind modificarea și completarea Legii nr. 132/2017, UNSAR a transmis în timp util Ministerului Finanțelor Publice propunerile membrilor săi. Rămânem la dispoziția Ministerului și a tuturor celorlalte autorități publice pentru a contribui cu experiența noastră și a membrilor noștri la îmbunătățirea cadrului legislativ existent care vizează sectorul asigurărilor, urmând parcursul legislativ firesc.

A. În primul rând, considerăm necesară alinierea cât mai urgentă a legislației RCA din România la legislația europeană – Directiva europeană 2009/138/CE Solvabilitate II și Directiva 2009/103/CE privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi – proces aflat în curs de desfășurare la nivelul Parlamentului.

B. În al doilea rând, referitor la proiectul de OUG anterior menționat, facem următoarele comentarii:

1. Industria de asigurări susține introducerea în legea RCA a unui preț de referință pentru reparații auto care să fie calculat de o entitate specializată neutră pe baza prețurilor practicate pe piața de profil de către unitățile reparatoare auto din următoarele considerente:

  • Introducerea unui preț de referință pentru reparațiile auto nu va face altceva decât să facă funcționale anumite prevederi ale legislației în vigoare, respectiv art.22 alin.(2) din Legea nr.132/2017 ce stabilește modul de despăgubire: ”pentru prejudiciile produse bunurilor, despăgubirile se stabilesc pe baza prețurilor de referință pe piață la data producerii riscului asigurat.”- Prețul de referință, introdus cu titlu orientativ, de informare, va veni atât în sprijinul păgubitului, cât și al asiguratului RCA vinovat de accident. Este un demers ce conduce la creșterea transparenței si la o informare corectă și completă a consumatorilor cu privire la costurile implicate. De altfel, 94% dintre românii care conduc un autovehicul consideră că ar fi benefică publicarea anuală a prețurilor de referință pe piața reparațiilor auto de către o entitate desemnată de lege în acest sens, conform studiilor realizate de către IRES pentru UNSAR în ultimii doi ani.
  • Prețurile de referință au scopul de a oferi un echilibru pieței, urmând a asigura predictibilitate, stabilitate și înlăturarea exceselor, comportamentelor și practicilor abuzive ale operatorilor economici pe care legea RCA îi impactează. Prețul de referință NU introduce o CO-PLATA pe partea de despăgubiri, cum fals a fost afirmat în mod repetat în mass-media de către o asociație care nu are competențe în zona de asigurări, dar care reprezintă interesele unor operatori economici interesați probabil să-și maximizeze profiturile speculând cadrul legal existent. Prețul de referință va constitui un reper pe baza căruia orice persoană interesată va fi în măsură să aprecieze gradul de rezonabilitate a prețurilor practicate de unitățile reperatoare. Subliniem că, în prezent, asigurătorii RCA sunt terți față de contractul de reparații dintre unitatea service și persoanele prejudiciate, ceea ce înseamnă că, deși nu au niciun control asupra modului de formare a prețurilor pieselor și manoperei, ei sunt totuși obligați prin lege să le suporte fără a putea interveni. Astfel, în practică, persoanele prejudiciate, nefiind puse în postura de ultim plătitor al reparației, sunt, în general, dezinteresate de costurile finale, iar unitățile reparatoare, ca orice operator economic, sunt interesate să practice prețuri cât mai ridicate pentru obținerea unui profit cât mai substanțial.
  • Nu trebui omis faptul că introducerea unui preț de referință orientativ în materia reparațiilor auto nu reprezintă o noutate, un asemenea etalon există deja în multe industrii din Romania, inclusiv pe piața de asigurări RCA, un alt exemplu fiind cel al prețurilor de pe piețele comercializării cu amănuntul a produselor alimentare și a carburanților care sunt publicate în Monitorul Prețurilor administrat de Consiliul Concurenței.

 

2. Nu în ultimul rând, de principiu, considerăm că proiectul de OUG de modificare a Legii nr. 132/2017 prin introducerea obligativității decontării directe ar putea aduce pe termen mediu și lung beneficii atât asiguraților RCA, cât și persoanelor prejudiciate prin accidente de vehicule. Acest sistem, insa, trebuie sa aiba prevazute parghiile juridice si operationale prin care sa fie asigurata o functionare mai buna a pietei de asigurari RCA si care sa implementeze mecanisme eficiente si rapide de recuperare a despagubirilor platite intre asiguratorii RCA.Share This