Serviciile și activitățile asociate UNSAR, inclusiv acest site, sunt dezvoltate de UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România

 

UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România se angajează să respecte și să protejeze confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră personale în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul GDPR“), Legea nr.190/2018  și alte legi aplicabile, denumite generic legislația GDPR.

 

Astfel, înțelegem să luăm măsurile necesare pentru a prelucra datele dvs. personale în conformitate cu principiile stabilite în legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv RegulamentulGDPR.

 

Datele personale înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

 

În această Politică de confidențialitate, explicăm ce informații personale colectăm, modul în care le colectăm și în ce scopuri.

 

Acest lucru înseamnă, printre altele, că:

 1. explicăm detaliat categoriile de informații personale și modul prin care le colectăm,
 2. declarăm în mod clar în ce scop și pe ce bază legală procesăm informațiile personale,
 3. ne străduim să limităm colectarea informațiilor personale la cele necesare numai pentru scopuri legitime,
 4. vă solicităm acordul expres pentru procesarea informațiilor dumneavoastră personale în cazurile în care acordul dumneavoastră este necesar,
 5. implementăm măsuri de securitate adecvate pentru a proteja datele dumneavoastră personale și le solicităm același lucru părților care procesează informații personale la instrucțiunile noastre, respectăm drepturile dvs. în legătură cu datele personale, după cum se descrie mai jos.

 

1.Cine este responsabil pentru datele dumneavoastră personale?

 

UNSAR – Uniunea Națională a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România este o asociație profesională a asigurătorilor și reasigurătorilor înființată în conformitate cu prevederile O.G. nr.26/2000, cu sediul înBucurești, str. Dr. Iacob Felix nr.17-19, et.1, sector 1.  UNSAR este responsabilă pentru colectarea și procesarea informațiilor personale în legătură cu această Politică de confidențialitate.

 

2. Ce fel de date personale prelucrăm?

 

 • Dacă sunteți utilizator al site-ului nostru unsar.ro

 

Prelucrăm date cu caracter personal care reprezintă datele dvs. de contact cum ar fi numele și prenumele, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, numărul de telefon în caz că doriți să vă răspundem la anumite mesaje sau întrebări care au legătură cu scopul și obiectivele UNSAR.

 

De asemenea, este posibil să prelucrămși alte informații cum ar fi ora și data accesării site-ului www.unsar.ro și adresa IP din care a fost accesat. Pentru detalii legate de acest subiect, vă rugăm să consultați Politica noastră privind Cookie-urile.

 

Puteți alege oricând ce date personale doriți să ne furnizați. Cu toate acestea, dacă alegeți să nu ne furnizați anumite date de contact, este posibil să nu putem comunica cu dvs.

 

Scopul prelucrării: Prelucrăm datele dvs. personale pentru: (i) a putea să vă răspunem la întrebările sau mesajele primite de la dvs.; (ii) monitorizarea traficului în vederea identificării erorilor si/sau orice alte disfuncționalități ale site-ului.

 

Temei: (i) v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopul de a vă putea răspunde la întrebările sau mesajele dvs; (ii) ne bazăm această activitate de prelucrare a datelor pe interesul nostru legitim și anume punerea la dispoziția dvs. a unui site complet funcțional prin repararea oricăror erori, precum și îmbunătățirea continuă a acestuia.

 

 • Dacă sunteți potențial angajat

 

Prelucrăm datele personale din CV-ul trimis de dvs. precum și orice altă informație transmisă odată cu CV-ul.

 

Scop: evaluarea aplicației dvs. de angajare.

 

Temei: încheierea unui contract individual de muncă.

 

 • Dacă sunteți angajat

 

Politica de confidențialitate privitoare la angajați este adusă la cunoștință în momentul angajării prin semnarea unei anexe sau au unui act adițional la contractul individual de muncă în care sunt precizate scopurile și temeiurile prelucrării.

 

 • Dacă sunteți reprezentant sau persoană de contact a membrilor UNSAR ori invitat

 

Prelucrăm numele, prenumele, funcția, date de contact – telefon, e-mail, precum și orice alte date furnizate de dvs. sau de membrul UNSAR ori invitatul pe care-l reprezentați în realizarea activităților care materializează scopul și obiectivele UNSAR.

 

Scop:  desfășurarea activității UNSAR în conformitate cu scopul și obiectivele asociației.

 

Temei: realizarea scopului și obiectivelor UNSAR prevăzute în Actul Constitutiv și Statut.

 

Putem, de asemenea, realiza poze sau filmări cu ocazia unor evenimentele organizate de UNSAR – conferințe, sesiuni, întâlniri de lucru – sau în care este implicat UNSAR la care participați. Vom avea grijă să fiți informați în prealabil despre efectuarea de poze și/sau filmări la asemenea evenimente, iar pentru distribuirea în mediul on-linevă vom solicita acordul în mod explicit (pentru obiecțiuni cu privire la imaginile prelucrate a se vedea “Dreptul la opoziție” din Secțiunea “Drepturile dumneavoastră”).

 

Scop:prezentarea persoanelor implicate în sau care sprijină realizarea activităților și acțiunilor UNSAR.

 

Temei: interesul nostru legitim de a promova imaginea UNSAR ca asociație profesională a asigurătorilor activă și reprezentativă pentru piața de asigurări.

 

 • Dacă sunteți: (i) colaborator/furnizor/partener, persoană fizică, (ii) beneficiar de sponsorizare sau bursă, persoană fizică, (iii) reprezentant sau persoană de contact a partenerilor/furnizorilor/colaboratorilor/sponsorilor nostri, persoane juridice

 

Prelucrăm numele, prenumele, funcția precum și orice alte date furnizate de dvs. sau de partenerul/furnizorul/colaboratorul/sponsorul, persoană juridică pe care îl reprezentanți în cursul negocierilor și/sau în raporturile juridice cu UNSAR.

 

Scop: derularea raporturilor juridice cu colaboratorii, persoanele sponsorizate sau beneficiare de burse, partenerii sau furnizorii nostri de bunuri ori servicii.

 

Temei:executarea unui contract sau a unui alt act juridic.

 

Putem, de asemenea, realiza poze sau filmări cu ocazia unor evenimentele organizate de UNSAR – conferințe, sesiuni, întâlniri de lucru – sau în care este implicat UNSAR la care participați. Vom avea grijă să fiți informați în prealabil despre efectuarea de poze și/sau filmări la asemenea evenimente, iar pentru distribuirea în mediul on-line vă vom solicita acordul în mod explicit (pentru obiecțiuni cu privire la fotografiile noastre a se vedea “Dreptul la opoziție” din Secțiunea “Drepturile dumneavoastră”).

 

Scop: prezentarea persoanelor care contribuie la funcționarea UNSAR sau pe care UNSAR le sprijină cu sponsorizări ori burse.

 

Temei: interesul nostru legitim de a promova imaginea UNSAR ca asociație profesională a asigurătorilor activă și reprezentativă pentru piața de asigurări.

 

 • Pentru toate categoriile de persoane enumerate mai sus

 

Putem prelucra datele dvs. personale și pentru motive juridice.

 

Scop: în anumite cazuri, trebuie să prelucrăm informațiile furnizate, care pot include date cu caracter personal, pentru a rezolva disputele juridice sau reclamațiile, pentru investigațiile și respectarea reglementărilor legale aplicabile, pentru a pune în aplicare un acord sau pentru a ne conforma solicitărilor din partea organelor publice în măsura în care aceste solicitări îndeplinesc condițiile impuse de lege.

 

Temei: motivele prelucrării pot fi reprezentate de obligația legală (în cazul în care avem obligația legală de a divulga anumite date cu caracter personal autorităților publice) sau de interesul nostru legitim de a rezolva eventualele dispute și/sau reclamații.

 

3. Cum colectăm datele dumneavoastră personale?

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal se colectează:

 1. prin completarea Formularului de contact de pe site-ul unsar.ro;
 2. conectându-vă printr-o rețea de socializare: folosind Facebook, LinkedIn sau alte rețele de socializare;
 3. prin cookie-urile plasate de UNSAR sau terțe părți pe computerul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când ne vizitați site-ul web și acceptați cookie-urile (a se vedea Politica noastra de cookie-uri);
 4. prin completarea CV-ului și/sau a altor documente necesare angajării;
 5. în procedura de încheiere și executare de contracte și alte acte din care se nasc raporturi juridice cu UNSAR și în care sunteți implicat și dvs.;
 6. prin exprimarea consimțământului într-o formă care poate fi dovedită.

 

Stocăm și utilizăm numai informațiile personale care sunt furnizate direct de dumneavoastră sau care ne sunt furnizate în scop de procesare după cum se menționează mai sus sau după cum se menționează atunci când ne furnizați informații personale.

 

Nu vom folosi informațiile personale pentru niciun alt scop decât dacă ne-ați dat acordul dumneavoastră prealabil.

 

Dacă aveți sub 16 ani va trebui să obțineți consimțământul sau autorizația părinților ori a tutorelui responsabil pentru orice furnizare de date personale.

 

4. Cu ce persoane este posibil să partajăm datele dvs. personale?

 

În vederea desfășurării activității noastre pentru atingerea scopului și realizarea obiectivelor UNSAR în interesul membrilor săi și al pieței de asigurări în general, precum și al funcționării UNSAR este posibil să partajăm anumite date personale cu membrii UNSAR, colaboratorii, partenerii, sponsorii, furnizorii noștri de bunuri și servicii și alte terțe părți, după cum este prezentat mai jos:

 

 1. Furnizori/colaboratori/parteneri:în vederea funcționării UNSAR, în unele cazuri, va trebui să transmitem sau să primim anumite date personale necesare executării contractelor sau îndeplinirii altor obligații rezultate din alte raporturi juridice (e.g.: furnizori de software-uri, IT, servicii de contabilitate, servicii medicale, juridice, servicii de recrutare, relații publice și de afaceri);
 2. Membri UNSAR:pentru convocarea și desfășurarea adunărilor generale ale UNSAR, consiliului director, organizării și desfășurării activității secțiunilor și grupelor de lucru din cadrul UNSAR;
 3. Evenimente: dacă participați la anumite evenimente organizate de UNSAR sau în colaborare de UNSAR cu terți, datele dvs. personale furnizate în vederea participării la evenimente pot fi partajate cu ceilalți organizatori și, dacă este cazul, cu alți participanți la eveniment;
 4. Co-Sponsori/Mecena: în anumite cazuri sponsorizăm sau facem mecenat în domeniile prevăzute de lege și putem acorda premii sau burse în colaborare cu alte persoane, caz în care putem sa-i transmitem datele dvs. personale în scopul efectuării sponsorizării/mecenatului, acordării premiului sau sponsorizării;
 5. Autorități și/sau instituții publicepentru: (i) respectarea dispozițiilor legale, (ii) a răspunde solicitărilor acestora, (iii) pentru motive de interes public (ex: siguranță națională).

 

Confidențialitatea datelor dvs. este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este cazul sau legislația GDPR o impune, transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor sau a unui acord de împuternicre care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea lor se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite sau colecta doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

 

5. Transferăm datele dvs. personale în afara UE/SEE?

 

Nu, datele dvs. nu vor fi transmise către țări care nu fac parte de Uniunea Europeana sau Spațiul Economic European.

 

6. Furnizarea de către dvs. a datelor persoanale ale altor persoane fizice

 

Dacă ne furnizați datele personale ale altor persoane fizice, vă rugăm să le comunicați înainte de această dezvăluire și modalitatea în care acestea urmează a fi prelucrate, așa cum este descris în prezenta Politică de confidențialitate.

 

7. Cât timp păstrăm datele dvs. personale?

 

Datele dvs. personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezenta politică, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este impusă sau permisă de legea aplicabilă (spre exemplu statele de salarii se păstrază 50 de ani).

 

Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dvs. personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele, vom distruge datele dvs. personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperat sau reconstituit (spre exemplu, vom șterge/distruge toate datele persoanelor care nu au fost angajate în urma interviurilor, dacă nu există perspectiva serioasă de angajare în viitor).

 

Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod sigur care să asigure imposibilitatea de reconstituire, iar, dacă acestea sunt salvate pe suporturi electronice, vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

 

8. Care sunt drepturile dvs.?

 

În calitate de persoana vizată beneficiați de următoarele drepturi prevăzute de GDPR:

 

 1. Dreptul de acces: ne puteți solicita (i) o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și (ii) o copie a datelor personale pe care le deținem (art. 15 din GDPR);
 2. Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dvs. personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 16 din GDPR);
 3. Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): în anumite situații (ca de exemplu (i) cazul in care datele au fost colectate ilegal, (ii) data limita pentru stocarea datelor a expirat, (iii) v-ați exercitat dreptul la opoziție sau (iv) prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul), ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dvs. (art. 17 din GDPR);
 4. Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații (ca de exemplu cazul în care este contestați exactitatea acestor date sau legalitatea prelucrării) ne puteți cere restricționăm prelucrarea datelor dvs. pentru o anumită perioadă (art. 18 din GDPR);
 5. Dreptul la portabilitatea datelor: să ne solicitați să vă trimitem datele dvs. personale unei terțe părți sau direct către dvs. (art. 20 din GDPR);
 6. Dreptul la opoziție:în anumite situații (ca de exemplu prelucrarea ce are ca temei juridic interesul legitim), ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dvs. (art. 21 din GDPR);

 

În cazul în care folosim datele dvs. personale pe baza consimțământului, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. În orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.

 

9. Sunt datele dvs. în siguranță?

 

Tratăm securitatea dvs. personale în mod foarte serios, de aceea luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.

 

Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.

 

10. Link-uri către alte site-uri web

 

Site-ul nostru conține linkuri către site-uri terțe. Rețineți faptul că nu ne asumăm responsabilitatea pentru colectarea, utilizarea, păstrarea, partajarea sau dezvăluirea datelor sau informațiilor de către astfel de terțe părți. În cazul în care folosiți sau furnizați informații pe site-urile terților, se aplică termenii și politica de confidențialitate a site-urilor respective. Vă sfătuim să citiți politica de confidențialitate ale site-urilor pe care le vizitați înainte de a trimite date personale.

 

11. Reclamații

 

Dacă aveți întrebări sau preocupări legate de prelucrarea datelor dvs. personale sau dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate mai sus, sunteți binevenit(ă) să ne contactați trimițând o solicitare (i) prin e-mail la office@unsar.ro, utilizând Formular_reclamație; (ii) prin poșta sau, in zilele lucrătoare între orele 9.00-17.00, direct la următoarea adresă: București, str. Dr. Iacob Felix nr.17-19 sector 1, iar noi vă vom răspunde în cel mult 30 de zile de la primirea cererii.

 

De asemenea, în măsura în care nu sunteți satisfăcut cu modalitatea în care v-a fost soluționată cererea, puteți depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

12. Modificări ale Politicii de confidențialitate

 

Prezenta politică de confidențialitate se poate schimba periodic. Puteți afla despre schimbările aduse Politicii de confidențialitate accesând site-ul nostru www.unsar.ro.

 

Dacă vom efectua modificări semnificative care vor avea un impact asupra drepturilor și libertăților dvs. (de exemplu, atunci când vom începe prelucrarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cele specificate mai sus), vă vom contacta înainte de a începe această prelucrare.

 

Ultima actualizare: 09.05.2019.

 

UNSAR – Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania